The School of Erotic Mysteries

see below for Czech version

Conscious Kink Practitioner Training

A Certified Five Day Training led by Seani Love of The School of Erotic Mysteries (Sex Worker of the Year UK 2015)

This course runs from 22 – 26 May at a Beautiful Villa in Central Prague

  • Are you interested in working professionally and connecting with your own and other people’s erotic shadow?
  • Do you want to become even more skilled than you already are in taking people on deep erotic journeys?
  • Do you work in the field of human sexuality and would you like to broaden your practice?

If you answered yes to any of the above, then this training is for you. Award winning professional kinkster Sean Love from London’s ‘School of Erotic Mysteries’ invites you to join him and his team on a journey through depths and delights, magic and wonder, expansion and exploration, perhaps even pleasure and pain, using the breathtakingly wonderful approach we call ‘Conscious Kink’.

Conscious Kink helps us to expand our understanding of our bodies, our subconscious patterns, our sexualities and thus ourselves. With a strong emphasis on boundaries and consent, Conscious Kink gives us a diverse set of tools that allow us to expand our sexuality, be more confident with our clients (and lovers!), and become more empowered as self-aware erotic beings.

During this training you will learn about:

• The use of ritual and intention to create safe spaces;
• Boundary setting, consent and safety techniques;
• Deepening connection through tantric techniques and conscious touch;
• Giving and receiving pain and pleasure with intentional BDSM skills;
• How Conscious Kink can have a role in helping people navigate their trauma;
• Service, sovereignty and surrender;
• Eroticising the authentic dynamics of domination and submission (D/s);
• Giving, receiving and holding power;
• Darker options such as consensual non-consent;
• How all of the above can be put together for powerful healing sessions.

There will be an emphasis on putting all these things together for the purpose of taking your clients on powerful erotic journeys.

The training is open to people of all genders, relationship styles and sexualities. In the practice exercises, we do not coordinate learning partners based on gender at all. There is always something to learn.

FAQ
*** Do I need to attend with a partner? ***
No. You can come on your own and explore techniques with the many other wonderful people in attendance.
(All boundaries are honored and great communication coached and supported.)

*** This is all very new to me. Will I be out of my depth? ***
To be suitable to attend the workshop, we’ll assume you are comfortable in ‘Sex Positive’ spaces. This might be because you do such things already and are comfortable with them or if you are generally just easy with such things.
(If in doubt please email us on info@lifeforce.no to discuss your concerns.)

*** What exactly is a ‘practitioner’? ***
Someone who intends to practice Conscious Kink in an empowered, informed and responsible way. We are aiming this workshop at both professionals, and at those who wish to become professionals in the field of human sexuality.

FACILITATION

Seani Love (www.seanilove.com) has been exploring and teaching erotic ritual techniques to clients, private groups, couples and workshops for over twenty years. An expert in this unique field, Seani received the prestigious industry award ‘Sex Worker of the Year’ in London in November 2015.

His work combines ritual techniques, Conscious Kink, Neo-Tantra, Jungian Psychology, and theatre skills. His work enables him to take his clients on profound journeys into their inner worlds and helping them find power, wisdom, love, and pleasure within themselves.

Rosie Heart (www.rosieheart.com is a Netherlands-based sexuality professional. She specialises in taking her clients on powerful erotic journeys of pleasure and self-discovery. She is a graduate of both the Urban Tantra Professional Training Program by Barbara Carrellas and the Temple Whore program by the London School of Erotic Mysteries. She will assist Seani during the workshop as well as share her expertise.

Together Seani and Rosie travel the globe creating beautiful and powerful spaces for professional and non-professional people to safely explore the depths of their sexuality.

PRACTICALITIES

The weekend will take place in a beautiful location in Prague. It runs on May 22-26 (inclusive) 10am – 6pm all days.

Tickets are available at 9500 czk (early bird)/ 12.500 czk (full price). Early bird tickets are available until April 5

It is possible to sleep at the venue, as well as arrange food with them. Please contact Vojta to discuss this at info@lifeforce.no / 00420 734 479 538

A limited number of concessionary places are available at this workshop. Please get in contact if you wish to discuss concession options.

In order to be able to give each participant the attention they need through their process during the weekend, we have decided to keep the group small, with a maximum of 18 participants.

Successful candidates who complete the training will be awarded a certificate from The School Of Erotic Mysteries.

For register and any questions, please get in touch with Vojta at info@lifeforce.no / 00420 734 479 538


Vědomé BDSM-první profesionální certifikovaný výcvik v ČR

Pětidenní výcvik se Seani Love ze Školy erotických mysterií ( The School of Erotic Mysteries ) , držitel ceny Sex worker roku 2015
Datum 22-26.5.2017
Zajímá Tě profesionální práce a spojení s erotickými stíny sebe sama a druhých lidí?
Chceš být schopnější v provázení lidí hlubokými erotickými cestami?
Pracuješ v oboru lidské sexuality a chces rozšířit svou praxi?
Pokud jsi odpovědel ano na výše uvedené tak je tento výcvik pro Tebe. Seani Love a jeho team Tě zve na cestu skrze hloubky a radosti, kouzla a zázraky, expanzi a prozkoumání, snad také potěšení a bolest, za použití dechberoucího a úžasného přístupu který nazýváme Vědomé BDSM ( Conscious Kink)
Vědomé BDSM nám pomáhá rozšířit chápání našeho těla, podvědomých sklonů nás samých a ostanich.
Se silným důrazem na hranice a souhlas, vědomé BDSM nám dává rozličné nástroje které nám dovolí rozšířit naši sexualitu, být více sebevědomý s klienty ( a milenci) a být více ve své síle jako vědomé erotické bytosti.
Během výcviku se naučíš:
-použití rituálů a úmyslu pro vytvoření bezpečného prostoru
-nastavení hranic, souhlas, a bezpečnostní techniky
-prohloubení spojení skrze tantrické techniky a vědomý dotek
-dávání a přijímaní bolesti a potěšení s technikami BDSM a práci se záměrem
-jak vědomé BDSM může hrát roli v navigaci skrze trauma
-služba, suverenita a odevzdání
-erotické a autentické dynamiky dominance a submisivity (D/S)
-dávání, přijímání a držení síly
-temnější možnosti jako je konsentuální ne-konsent
-jak toto vše může být dáno dohromady jako silné léčivé sezení
-profesionální marketing, prezentace
Výcvik je otevřen lidem všech pohlaví, typů vztahů a sexuality. V praktických cvičeních nekoordinujeme partnery dle pohlaví, vždy je zde něco se naučit.
Výcvik můžeš projít sam nebo s partnerem.
Náročnost výcviku si určuješ sám, neděláš nic co nechceš. Výcvik je vhodný pro začátečníky, jen bys ses měl/a cítit pohodlně s děním okolo Tebe.
Lektoři
Sean Love (www.seanilove.com) praktikuje a učí erotické rituály pro klienty, páry a skupiny více než 20 let. Expert v unikátním poli, Seani odbržel prestižní ocenění “sex worker roku “v Londýně v listopadu 2015.
Jeho práce kombinuje rituální techniky Vědomého BDSM, neo-tantry, psychologie dle Junga a divadelních schopností. Jeho práce mu umožňuje brát klienty na hluboké cesty do jejich vnitřních světů a pomáhá jim najít sílu, lásku a potěšení.
Rosie Heart (www.rosieheart.com) je holandská profesionálka v poli sexuality. Zameřuje se na provázení klientů hlubokými erotickými cestami a sebepoznání. Studovala Urban tantra profesionální výcvik s Barbara Carrellas a Temple whore program se Seani Love. Bude Seaniho asistentka a také přispěje do workshopu svým působením.
Seani a Rosie cestují po světě a tvoří silné a krásné transformační prostory pro profesionály a neprofesionály aby mohli bezpečně prozkoumat hloubky své sexuality.
Praktické informace:
Workshop probíhá v krásné vile nedaleko centra Prahy, s možností ubytování a veganské stravy.
22-26 květen, 10.00 – 18.00 každý den
Cena je 9500 kč při registraci do 10. dubna, po 10 dubnu je cena 12 500 kč( bežná cena v zahraničí je 16 000 kč)
Při úspěšném zakončení obdržíte certifikát.
Workshop bude s překladem do česštiny.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte.
00420 734 479 538 Vojtěch CSB
Registrace emailem info@lifeforce.no